Ontkalken

Het automatische ontkalkingsprogramma in een JURA volautomaat is een redelijk simpele handeling voor de gebruiker. Je kiest het moment dat de machine even het programma kan doorlopen en je voegt het ontkalkingsmiddel toe wanneer de machine er om vraagt. Als je doet wat er in de display staat en op het moment dat de machine er om vraagt kan er eigenlijk weinig misgaan.

En toch lijken er vreemde dingen te gebeuren voor, tijdens of na het ontkalken. We zetten de meest gehoorde storingen, klachten en ervaringen uiteen. Uiteraard ontkalk je het makkelijkst met de gebruiksaanwijzing in de buurt (geopend).

GOED OM VOORAF TE WETEN

Het ontkalken van een JURA is een geautomatiseerd programma. Het wordt gevraagd door de machine op basis van de door jezelf ingestelde waterhardheid (zie gebruiksaanwijzing) en het aantal liter dat er door de machine verbruikt is. De machine telt het waterverbruik door middel van de flowmeter die in iedere volautomatische machine aanwezig is. Alle handelingen waarbij de machine water verbruitk tellen mee, dus ook spoelingen, gebruik van heet water voor bijvoorbeeld thee en stoom.

De waterhardheid dient ingesteld te worden op basis van de lokale waterhardheid. Bij nieuwe machines wordt een test-stripje meegeleverd om onder de kraan te houden. Ook kun je online zoeken naar de waterhardheid van de gemeente waar je woont. In het menu van de machine kan je dan de juiste instelling van de waterhardheid opslaan. Op basis van de ingestelde waterhardheid vraagt de machine dan om ontkalking om de 40, 60, 90 of 200 liter water (voorbeeld op basis van de JURA S8)

Ontkalking in 2 fases

De eerste fase is het oppompen van ontkalkingsmiddel uit het waterreservoir en door het verwarmingssysteem. Het ontkalkingsmiddel komt dan door het element en via het stoompijpje of in de lekbak weer uit de machine. Het is dus logisch dat je de machine nog hoort pompen maar geen vloeistof ziet uitstromen. Ontkalkingsmiddel zal nooit uit de koffie uitlooppijpjes stromen. In de eerste fase wordt met tussenpozen van ca. 20 seconden ontkalkingsmiddel worden opgepompt om deze in te laten werken.

In de 2e fase gaat de machine naspoelen met schoon water uit het goed omgespoelde waterreservoir. Ook hier vraagt de machine zelf om. Deze fase is korter dan de eerste fase en de tussenpozen zijn ook korter. Als ook deze fase is afgerond is de machine ontkalkt en direct weer klaar voor gebruik.

Verwijder het claris waterfilter uit de tank

Als er een waterfilter (Claris White, Blue of Smart) in het waterreservoir is geplaatst en de machine geeft toch ontkalken aan dan klopt in ieder geval de instelling niet. Bij gebruik van Claris White of Blue waterfilters dient de machine in het menu op de stand WATERFILTER 'JA' te staan. In dat geval zal de melding 'apparaat verkalkt' ook niet in de display verschijnen.

Bij gebruik van Claris Smart waterfilters (vanaf 2015) kan de machine vragen om ontkalken terwijl je filters gebruikt en deze juist zijn ingesteld. Verwijder in alle gevallen het waterfilter voordat je ontkalkingsmiddel toevoegt in het waterreservoir.

Wanneer je ontkalkt hebt met het waterfilter nog in de watertank zal je gedurende langere tijd een hele nare smaak aan je koffie ervaren. Je drinkt dan bij elk kopje ook een beetje ontkalkingsmiddel. Ongevaarlijk, maar geen aanrader...

DUUR VAN HET ONTKALKINGSPROGRAMMA

Programma duurt te lang

Een goed uitgevoerd programma duurt ca. 45 minuten

  • Wanneer je meer dan de in de gebruiksaanwijzing aangegeven hoeveelheid ontkalkingsmiddel in het waterreservoir doet, dan duurt het ontkalkingsprogramma ook langer. Iedere 0,1L meer is 10 minuten (!) extra voor het ontkalkingsprogramma.
  • Vul tussentijds geen water bij, ook al is het reservoir bijna leeg. 


TIJDENS OF NA HET ONTKALKINGSPROGRAMMA

Lade legen blijft in display

Ondanks een geleegde lekbak

  • Maak de metalen lekbakcontacten goed schoon onder heet stromend water met een borstel en wat afwasmiddel. Vooral inde lekbak waar de contacten dicht tegen elkaar zitten


Lade plaatsen blijft in display

Ondanks een geplaatste lekbak

  • Maak de metalen lekbakcontacten goed schoon aan de onderzijde van de lekbak waar ze contact maken met de machine


Apparaat verkalkt blijft in display

Ondanks een afgerond programma

  • Ergens is er tijdens het programma iets gedaan wat niet in de gebruiksaanwijzing staat. Start het programma opnieuw op, maar gebruik geen ontkalkingsmiddel meer


Naar boven