Display meldingen

Hieronder tref je meldingen aan die betrekking hebben op het waterreservoir, de lade of het bonenreservoir van je JURA volautomatische espresso- & koffiemachine.

Voor alle storingen geldt: oplossingen op eigen risico. Het open schroeven van je machine wordt door ons niet geadviseerd en derhalve worden deze oplossingen hier dan ook niet door ons gepubliceerd. De oplossingen die wij aandragen zijn voor een eindgebruiker.

Ben je onzeker over de toe te passen oplossing: neem contact op met ons JURA Service Center via de chat op www.coffeefactory.nl of per telefoon 010 - 248 93 30. We zijn je graag van dienst, maar kunnen geen stap-voor-stap begeleiding geven voor zaken die in de gebruiksaanwijzing staan.

SYSTEEM VULLEN

Systeem vullen wordt weergegeven wanneer de machine geen of onvoldoende waterdoorstroming registreert via de flowmeter. Dit kan op een verstopping duiden, maar ook op een luchtbel in het systeem.

Zeefje

Zeefje in de zetgroep is vervuild

Handmatig met een keukendoekje de zeef in de zetgroep reinigen

Verwijder de lekbak. Kijk in de open ruimte uit naar een bruine flap. Achter deze flap zit de zeef van de zetgroep. Verwijder met een vochtige doek de aanslag op de zeef. Op deze (Duitse) beschrijving wordt e.e.a. verduidelijkt.

Waterfilter

Claris waterfilter is lek

Wanneer het waterniveau daalt en het filter is niet netjes dicht kan er een luchtbel ontstaan. Vul het waterreservoir tot boven het waterfilter

Wanneer je het systeem weer vult en de melding blijft weg, is het waterfilter lek en dient verwijderd te worden. Als het probleem blijft, duidt dit op een andere storing.

Vullen

Systeem weer vullen

De doorstroming van water opnieuw controleren

Volg de instructie van de machine op

WATERRESERVOIR

Melding 'water vullen' terwijl het reservoir is gevuld

Bij oudere machines zit een zwart ovaal gevormd blokje onder in het waterreservoir. Dit is de vlotter. Deze staat in contact met de zogenaamde read-sensor in de machine. De vlotter is magnetisch. Helaas is een vlotter niet als los onderdeel leverbaar.

Vlotter drijft

Vlotter drijft in watertank

Als het dekseltje op de vlotterschacht ook nog aanwezig is

Vlotter in schacht laten vallen en dekseltje van de vlotterschacht vastlijmen

Vlotter vast

Vlotter zit vast

Vlotter of schacht is verkalkt

Een klein beetje vloeibaar ontkalkingsmiddel laten inwerken op vlotter en vlotterschacht. Vlotter losweken en reservoir omspoelen

Vlotter klem

Vlotter zit klem

Vlotter is verroest

Waterreservoir dient vervangen te worden. De vlotter is niet los leverbaar.

Flowmeter

Flowmeter registreert geen water

Flowmeter is vervuild door aanslag Claris waterfilter

Claris waterfilter uit waterreservoier verwijderen. Ontkalker in waterreservoir en apparaat met heet water functie doorspoelen. Daarna met schoon water handelingen herhalen.

Flowmeter

Flowmeter registreert geen water

Flowmeter is staat stil door vervuiling

Heet water in waterreservoir en water blijven afnemen via spoelen of heet waterfunctie

WATERRESERVOIR

Melding 'middel in tank' terwijl er ontkalkingsmiddel is gevuld

Deze melding komt alleen voor tijdens het ontkalkingsprogramma van een JURA. Als dit ontkalkingsprogramma onbedoeld is opgestart, kan je de JURA machine opnieuw opstarten en zal deze gaan spoelen. Na het spoelen kan er weer gewoon gebruik worden gemaakt van de koffiemachine. 

Ontkalkingsmiddel

Te weinig ontkalkingsmiddel

De JURA machine heeft meer middel nodig

Voeg nog een klein beetje water toe in het waterreservoir tot de melding verdwijnt. Als dit niet lukt, kijk dan nog even bij de oplossingen bij 'water vullen'


RESIDUBAK & LADE

De lade voor restwater en de residubak (waar de gebruikte koffie in wordt opgevangen) zijn vaak een bron van verrassingen, ergernissen of hinderlijkheden. Het systeem is eenvoudiger dan je denkt en werkt met een microschakelaar voor de residubak en metalen contacten (afhankelijk van model). De meldingen lade legen of lade plaatsen hebben verschillende betekenissen en oplossingen. Het is dus van belang dat je weet wat er letterlijk in de display staat. 

Lade plaatsen

De lade past niet meer in de JURA

De lade is op het verkeerde moment geopend. De zetgroep staat in de verkeerde stand.Nu hangt de zetgroeplepel in de weg.

Plaats de lade terug zonder de residubak (vierkante bakje waar koffieproppen invallen). Start de machine opnieuw op. Na het initialiseren van de zetgroep kan de residubak weer geplaatst worden

Lade plaatsen

De lade past wel

Er zitten 2 metalen contacten achterop de lekbak

Vuil verhindert contacten tussen de metalen lekbakcontacten in de machine en op de lekbak. Lekbakcontacten schoonmaken (evt. met fijn schuurpapier) en interne contacten evt. met nagelvijl opwrijven.

Lade legen

Terwijl de lade leeg is

Er zitten geen metalen contacten achterop de lekbak

De aanwezigheid van de lekbak wordt gecontroleerd door een microschakelaar. Deze blijft plakken of is kapot. Een plakkende schakelaar kan met een beetje electrospray weer in beweging gebracht worden. Wanneer de schakelaar kapot is gegaan, dient deze vervangen te worden. Neem contact op met een JURA Service Partner.

Lade legen

Terwijl de lade leeg is

Er zitten 2 metalen contacten achterop de lekbak

Vervuiling van koffie of ontkalkingsmiddel kan een (on)zichtbare verbinding tot stand brengen tussen de contacten. Contacten wassen met heet water, afwasmiddel en borstel (vooral het gedeelte van de contacten dat in de lekbak naar beneden loopt). Daarna contacten aan binnen- en buitenzijde goed drogen met keukenpapier

BONEN VULLEN

Het bonenreservoir van een JURA volautomaat kan op 2 manieren gecontroleerd op inhoud: met of zonder de aanwezigheid van infrarood sensoren. Dit ligt aan het type JURA machine dat in bezit is.

Veruit de meeste machines die in gebruik zijn, hebben deze sensoren niet. Hierdoor kom je andere storingen tegen. We beginnen dus met meldingen op machines waarin geen sensoren aanwezig zijn. Deze JURA machines controleren dus niet fysiek of er bonen in het reservoir zitten. De melding bonen vullen is op deze JURA's een gevolg van de registratie van een lege zetgroep na het maalproces. 

Bonen vullen

Bonen vullen terwijl het bonenreservoir vol zit

Alles klinkt normaal. De uitloop van de molen is geblokkeerd

Open de vultrechter voor gemalen koffie om te kijken of iets de uitloop van de molen blokkeert. Zorg ervoor dat deze (vaak uitneembare) vultrechter leeg, schoon en droog is. Probeer bij een schone vultrechter nogmaals te malen.

Bonen vullen

Bonen vullen terwijl het bonenreservoir vol zit

De molen maalt geen koffiebonen, de molen draait hoorbaar wél

De maalschijven zijn versleten, verroest door vocht of op andere wijze niet meer in staat koffiebonen te malen

Bonen vullen

Bonen vullen terwijl het bonenreservoir vol zit

De molen maalt geen koffiebonen, de molen draait hoorbaar wél maar maakt een kloppend geluid

De molen draait op de slipkoppeling. Een voorwerp blokkeert de molen. Stop met malen en neem contact op met een JURA Service Partner.

Bonen vullen

Bonen vullen terwijl het bonenreservoir vol zit

De molen maalt geen koffiebonen, de molen draait hoorbaar niet

De motor van de molen is defect. De molen dient vervangen te worden. Neem contact op met een JURA Service Partner


Infrarood sensoren aanwezig

Als er sensoren in het bonenreservoir zitten, staan deze recht tegenover elkaar en zodra ze elkaar 'zien', geeft de machine de melding bonen vullen


Geen melding

Uitblijven melding Bonen vullen terwijl het bonenreservoir leeg is

De sensoren zijn vervuild

Maak de oogjes schoon met een minimale hoeveelheid glassex op een doekje.

De sensoren zijn defect en dienen vervangen te worden. Neem contact op met een JURA Service Partner.

Naar boven